ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 17 marca 2023 roku nr IGOŚR.ROŚ.6220.17.2022

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-17 13:16:31 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

IGOŚR.ROŚ.6220.17.2022_Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowie drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia, dz. ewid. nr 66, obręb Dąbrowica Kolonia”.
 
Dobra, dnia 17 marca 2023 roku
 
Burmistrz Dobrej                                                
Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
 
IGOŚR.ROŚ.6220.17.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 9, 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zwanej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) w nawiązaniu do wniosku Inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowie drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia, dz. ewid. nr 66, obręb Dąbrowica Kolonia” , Burmistrz Dobrej zawiadamia strony postępowania, że:
  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał w dniu 16 marca 2023 r. opinię znak: WOO-II.4220.5.2023.ZP.2 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie określił warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku wydał opinię sanitarną z dnia 11 stycznia 2023 r. znak: ON-NS.9011.7.4.2023 nie stwierdzającą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 17 stycznia 2023 r. znak: PO.ZZŚ.3.4901.4.2023.PP poinformował o braku w przedmiotowej sorawie podstaw do wydania opinii na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).
  4. Burmistrz Dobrej z chwilą doręczenia niniejszego obwieszczenia zgromadził kompletny materiał dowodowy umożlwiający wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia przewidziany w przepisach prawa i przystąpi do etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.     
  5. Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu. Jednocześnie informuję, że strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego oraz zgłoszonego żądania w formie pisemnej przesyłając uwagi bądź wnioski na adres Urzędu Miejskiego w Dobrej lub w formie ustnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu. Z czynności procesowej zostanie wówczas spisany stosowny protokół.
  6. Po upływie wyznaczonego terminu do zapoznania i wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego, Burmistrz Dobrej wyda żądaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia, dz. ewid. nr 66, obręb Dąbrowica Kolonia”.
Niniejszym publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 17.03.2023 r. (art. 49 § k.p.a.).
 
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
sprawę prowadzi: Zbigniew Szymczak
kontakt tel.: 63 279 99 35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-17 13:16:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-17 13:16:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-08 08:05:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony