ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 5 czerwca 2024 roku nr IGOŚR.6220.3.2024.SW

Informacja ogłoszona dnia 2024-06-07 22:19:37 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

IGOŚR.6220.3.2024.SW_Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa 9 budynków letniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 35 , 36 , obręb Januszówka, gmina Dobra”.
 
Dobra, dnia 5 czerwca 2024 roku
 
Burmistrz Dobrej                                                
Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
 
IGOŚR.6220.3.2024.SW
 
OBWIESZCZENIE
o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji
 
Na podstawie art. 9, 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w nawiązaniu do wniosku Inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa 9 budynków letniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 35 , 36 , obręb Januszówka, gmina Dobra” Burmistrz Dobrej zawiadamia strony postępowania, że:
 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał w dniu 30 kwietnia 2024 r. opinię znak: WOO-IV.4220.245.2024.SS.2 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie określił warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku wydał opinię sanitarną
  z dnia 01 marca 2024 r. znak: ON-NS.9011.5.6.2024 nie stwierdzającą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu wydał opinię z dnia 30 kwietnia 2024 r. znak: PS.ZZŚ.4901.77.2024.BM o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie określił warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Burmistrz Dobrej z chwilą doręczenia niniejszego obwieszczenia zgromadził kompletny materiał dowodowy umożlwiający wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
  ww. przedsięwzięcia przewidziany w przepisach prawa i przystąpi do etapu wydania decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.     
 5. Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu. Jednocześnie informuję, że strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego oraz zgłoszonego żądania w formie pisemnej przesyłając uwagi bądź wnioski na adres Urzędu Miejskiego w Dobrej lub w formie ustnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu. Z czynności procesowej zostanie wówczas spisany stosowny protokół.
 6. Po upływie wyznaczonego terminu do zapoznania i wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego, Burmistrz Dobrej wyda żądaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: :,,Budowie
  9 budynków letniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 35 , 36 , obręb Januszówka, gmina Dobra”.
Niniejszym publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 7 czerwca 2024 r. (art. 49 § k.p.a.).
 
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
sprawę prowadzi:
kontakt tel.: 63 279 99 23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-07 22:19:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-07 22:19:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-21 09:57:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony