ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 17 czerwca 2024 roku nr IGOŚR.6220.10.2024.SW

Akapit nr 1 - brak tytułu

IGOŚR.6220.10.2024.SW_Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowo-gospodarczego oraz trzech budynków usług agroturystycznych obejmujących wynajem pokoi gościnnych, jako zabudowy realizowanej w ramach zabudowy zagrodowej dla potrzeb prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz gospodarstwa agroturystycznego” na działce oznaczonej nr. ew. 99/14, 99/15 obręb Zagaj, gmina Dobra.
 
Dobra, dnia 17 czerwca 2024 roku
 
Burmistrz Dobrej                                                
Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
 
IGOŚR.6220.10.2024.SW
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 73 ust. 1,  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094),
zawiadamiam, że w dniu 28.05.2024 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowo-gospodarczego oraz trzech budynków usług agroturystycznych obejmujących wynajem pokoi gościnnych, jako zabudowy realizowanej w ramach zabudowy zagrodowej dla potrzeb prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz gospodarstwa agroturystycznego” na działce oznaczonej nr. ew. 99/14, 99/15 obręb Zagaj, gmina Dobra.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Dobrej https://bip.dobra24.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz u sołtysa sołectwa Zagaj oraz Januszówka.
 
Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, pokój nr 5 w godzinach urzędowania, a także składać uwagi i wnioski w sprawie.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
sprawę prowadzi:
kontakt tel.: 63 279 99 23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-21 09:45:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-21 09:45:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-21 09:49:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
37 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 11 czerwca 2024 roku nr IGOŚR.6220.13.2024.SW

Akapit nr 1 - brak tytułu

IGOŚR.6220.13.2024.SW_Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa drogi Zagaj – Januszówka”.
 
Dobra, dnia 11 czerwca 2024 roku
 
Burmistrz Dobrej                                                
Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
 
IGOŚR.6220.13.2024.SW
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz.572), zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa drogi Zagaj – Januszówka”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 110/1 obręb Zagaj oraz 270/1 obręb Januszówka. W postępowaniu bierze udział więcej niż 10 stron.
 
Zainteresowane strony tego postępowania mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w szczególności z decyzją, wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra,  pokój nr 5 w godzinach urzędowania.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres lub w siedzibie tutejszego urzędu w terminie 14 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
 
Dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej na stronie internetowej https://bip.dobra24.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz u sołtysa sołectwa Zagaj oraz sołectwa Januszówka.
 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Dobrej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
sprawę prowadzi:
kontakt tel.: 63 279 99 23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-12 23:10:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-12 23:10:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-12 23:21:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »