ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Gospodarka odpadami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Gospodarka odpadami na terenie Gminy Dobra w roku 2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
1. Harmonogram odbioru odpadów w roku 2024
a) Grupa 1-7 oraz odpady odbierane raz w miesiącu - pobierz
b) Grupa 8: działki letniskowe/rekreacyjne - pobierz
 
2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz termin i miejsce jej składania
a) wzór deklaracji - nieruchomości zamieszkałe pobierz
b) wzór deklaracji - działki letniskowe pobierz
c) wzór deklaracji - nieruchomości niezamieszkałe pobierz
d) Uchwała nr XXXVIII/248/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 7102 i 7589)
 
3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości: 23,00 zł od jednego mieszkańca, gdzie odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Opłata powinna być wniesiona z dołu do końca każdego miesiąca.
 
Stawka opłaty za pojemnik przy jednorazowym odbiorze z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
- o pojemności 0,12 m3     - 6,00 zł
- o pojemności 0,24 m3     - 13,00 zł
- o pojemności 0,66 m3     - 36,00 zł
- o pojemności 1,1 m3      - 61,00 zł
- o pojemności 5 m3         - 77,00 zł
- o pojemności 7 m3           - 388,00 zł.
Opłata powinna być wniesiona z dołu do końca każdego miesiąca.
 
Na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,  ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, wynosi 191,00 zł.
Opłata powinna być wniesiona do końca września każdego roku, z bieżący rok kalendarzowy.
 
Opłaty uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrej lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Dobra: 32 8557 0009 2003 0300 0172 0029.
 
3.2. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Dobra za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Uchwała nr LIII/360/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
3.3.. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz termin i tryb uiszczania opłaty
 
Uchwała nr XXXIX/255/21 Rada Miejska w Dobrej z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/247/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz terminie i trybie uiszczania opłaty
 
4. Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Dobra
Uchwała nr XXVIII/194/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 449, z 2022 r. poz. 1921, 5291, 5816 oraz z 2023 r. poz. 424 i 950)
 
5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok
pobierz
 
6. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobra mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącego się w Dobrej przy ul. Łąkowej 4 (przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dobrej).
 
PSZOK czynny jest:
- środa w godzinach 7.00 – 15.00
- piątek w godzinach 7.00 – 15.00.
 
W PSZOK w Dobrej przyjmowane są niżej wymienione odpady:
a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;
b) szkło oraz opakowania ze szkła za wyjątkiem szkła zbrojonego, budowlanego, luster, ceramiki itp.;
c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych za wyjątkiem tworzyw sztucznych pochodzących z demontażu i remontu pojazdów;
d) metale oraz opakowania z metali (np. z blachy stalowej, aluminium itp.);
e) opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapaki;
f) odpady wielkogabarytowe (w tym meble);
g) odpady budowlane i rozbiórkowe - gruz ceglany i betonowy oraz odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, które powstały w wyniku drobnych robót;
h) zużyte opony za wyjątkiem opon od pojazdów ciężarowych i rolniczych;
i) odzież i tekstylia oraz opakowania z tekstyliów;
j) drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych (lakierów);
k) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz z pojazdów;
l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym lampy fluorescencyjne, lampy zawierające rtęć oraz żarówki energooszczędne.
 
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej
 
6. Rejestr Działalności Regulowanej
Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobra na dzień 27 października 2023 roku
pobierz
 
7. Ewidencja zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobra
Lp.
Nazwa firmy
Adres
Tel. kontaktowy
1.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej
ul. Łąkowa 4
62-730 Dobra
63 288 79 52
2.
Usługi Asenizacyjne
Mirosław Dec
Tymianek 21
62-840 Koźminek
62 763 78 78
3.
Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka
Kowale Pańskie  Kolonia 11a
62-704 Kawęczyn
63 288 72 69
4.
EKO-AD Usługi asenizacyjne
i wynajem kontenerów, Adam Dec
Tymianek 21
62-840 Koźminek
725 260 579
5.
WC SERWIS Sp. z o.o.
ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
32 278 45 31
6.
Zakład Wielobranżowy
Marek Buchnajzer
Tymianek 20
62-840 Koźminek
62 763 71 81
 
8. Podmioty upoważnione do odbierania odpadów z folii sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.
1) PHU „SO-MASZ” s.c. Janusz i Krzysztof Socha
ul. Legionów Polskich 65
98-100 Łask
tel. 43 675 15 35, kom. 605 684 846
e-mail:
odbiór odpadów rolniczych folii oraz sznurka 
 
2) Grupa RECYKL S.A.
ul. Letnia 3
63-100 Śrem
tel. +48 667 955 563
e-mail:
odbiór opon
 
8. Jak prawidłowo segregować odpady komunalne
ulotka Jak prawidłowo segregować odpady komunalne pobierz
Poradnik dla mieszkańców pobierz
 
9. Edukacja

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-03 13:44:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-03 13:44:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-02 10:51:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
772 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »