ˆ

Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej w Dobrej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o LXIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrej 31 sierpnia 2023 roku (czwartek) o godz. 9:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

RADA MIEJSKA W DOBREJ
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
 
Dobra, dnia 28 sierpnia 2023 roku
RO.0002.7.2023
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) oraz § 22 ust. 3 Statutu Gminy Dobra, zwołuję LXIII sesję Rady Miejskiej w Dobrej, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali kameralnej Centrum Kultury w Dobrej.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej w Dobrej.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie opinii do wniosku Nadleśnictwa Turek o uznanie za ochronne lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Dobra - projekt Nr LXIII/421/2023;
2) w sprawie Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 - projekt Nr LXIII/422/2023;
3) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej , zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt Nr LXIII/423/2023;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Dobra – projekt Nr LXIII/424/2023;
5) w sprawie rozpatrzenia skargi pana M. S. z dnia 1 sierpnia 2023 roku - projekt Nr LXIII/425/2023;
6) zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2023 rok - projekt Nr LXIII/426/2023;
7) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2023-2030 - projekt Nr LXIII/427/2023.
6. Wolne wnioski i informację.
7. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobrej
/-/ Tomasz Gil

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-30 12:02:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-30 12:02:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-30 12:30:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »