ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Dobrej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udostępnienia danych zawartych w niżej wymienionych zbiorach
można uzyskać bezpośrednio w komórkach organizacyjnych

 
Wykaz Rejestrów, Ewidencji i Archiwów prowadzonych w Referacie Organizacyjnym (RO)
1) Rejestr zarządzeń Burmistrza Dobrej
2) Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
3) Rejestr kontroli zewnętrznych
4) Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego
5) Rejestr stwierdzenia własnoręczności podpisu i za zgodność z oryginałem
6) Ewidencja kart drogowych samochodów służbowych
7) Ewidencja delegacji służbowych
8) Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego w Dobrej
9) Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych archiwum zakładowego
10) Rejestr wniosków w sprawach o udostępnianie informacji publicznej
11) Rejestr decyzji w sprawach o udostępnianie informacji publicznej
12) Rejestr skarg i wniosków
13) Rejestr petycji

Wykaz Rejestrów, Ewidencji i Archiwów prowadzonych w Referacie Spraw Społecznych (RSS)
1) Ewidencja ludności (dane udostępniane na podstawie Ustawy o ewidencji ludności)
2) Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (dane udostępniane na podstawie Ustawy o dowodach osobistych)
3Rejestr wyborców (udostępniane na podstawie Ustawy – Kodeks Wyborczy)
4Rejestr osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej ( udostępniany jedynie organom wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)
5Rejestr udostępnianych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
6Rejestr zameldowanych cudzoziemców
7Rejestr osób wymeldowanych za granicę
8Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
9Rejestr dodatków mieszkaniowych
Rejestr dodatków energetycznych
Ewidencja udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  • Rejestr wydanych zaświadczeń:
    • o utracie / kradzieży dowodu osobistego
    • poświadczających zameldowanie i wymeldowani

Wykaz Rejestrów, Ewidencji i Archiwów prowadzonych w Referacie Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (IGOŚR)
1) Rejestr mienia oddanego w dzierżawę i najem
2) Rejestr użytkowników wieczystych
3) Rejestr nabywców mieszkań komunalnych
4) Rejestr nazw ulic i placów

Wykaz Rejestrów, Ewidencji i Archiwów prowadzonych w Referacie Finansowo - Podatkowym (FP)
1) Rejestr akt osobowych
2) Rejestr absencji chorobowej pracowników
3) Ewidencja pracowników podlegających obowiązkowi służby wojskowej
4) Ewidencja szkoleń
5) Ewidencja wyjść pracowników Urzędu
6) Rejestr badań profilaktycznych
7) Rejestr szkoleń BHP
8) Rejestr wypadków przy pracy
 

Wykaz Rejestrów, Ewidencji i Archiwów prowadzonych w Referacie Promocji, Strategii i Rozwoju (PSR)

Wykaz Rejestrów, Ewidencji i Archiwów prowadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC)
Ewidencja kart osób przyjmowanych przez Burmistrza Miasta i Z-cę Burmistrza Miasta w ramach przyjęcia stron

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-08 19:42:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-08 19:42:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-08 21:45:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »