ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Kanalizacja, przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe (szamba)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uwaga, ważny komunikat!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Dobrej informuje o przedłużeniu terminu składania ankiet na potrzeby ewidencji kanalizacji sanitarnej, zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra.
Termin składania ankiet został przedłużony do 30 września 2023 roku.
 
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3, ust. 3 ustawy, Dz.U. z 2022, poz. 2519), narzuciła gminom obowiązek prowadzenia ewidencji systemu kanalizacji sanitarnej, szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym właściciele nieruchomości z terenu gminy Dobra, proszeni są o wypełnienie i dostarczenie w wyznaczonym terminie ankiety dotyczącej sposobu gromadzenia nieczystości płynnych.
Druk zgłoszenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Dobrej. Można go również pobrać ze strony internetowej https://www.dobra24.pl/pl/16/informacje/2/667/ oraz BIP.
 
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć, wybierając jedną z dróg:
 • osobiście dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Dobrej
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, woj. wielkopolskie
 • drogą elektroniczną na adres
Prosimy mieszkańców o współpracę i udzielanie informacji niezbędnych do aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Informujemy, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylenie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-04 11:13:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-04 11:13:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-04 11:13:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ankieta - zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Dobra

Załączniki

 • Ankieta (PDF, 426.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-17 12:24:07 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-17 | Ankieta - zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Dobra
 • Ankieta (DOCX, 43.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-17 12:28:25 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-17 | Ankieta - zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Dobra

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-17 12:00:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-17 12:00:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-17 12:28:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
431 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowy obowiązek Gmin! Kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych (szamb)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni  mieszkańcy Gminy Dobra!

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji nieruchomości wyposażonych w:
 • zbiorniki bezodpływowe (szamba), 
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • instalację kanalizacji sanitarnej.
Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Dobra o wypełnienie druku zgłoszenia (ankiety) do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków oraz systemu kanalizacji sanitarnej i złożenie powyższego druku do Urzędu Miejskiego w Dobrej do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Druk zgłoszenia można pobrać:
 • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Dobrej (Biuro Obsługi Klienta), 
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej,
 • poprzez zakładkę dostępną na stronie internetowej www.dobra24.pl
Przy składaniu zgłoszenia (ankiety) należy koniecznie przedstawić fakturę za ostatni wywóz nieczystości, bądź umowę na opróżnianie zbiornika - zawartą z firmą świadczącą usługę wywozu nieczystości, a w przypadku nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej - fakturę za poprzedni okres rozliczeniowy. Okazanie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odstąpieniem od kontroli na terenie posesji w bieżącym roku.
 
W przypadku niezłożenia zgłoszenia (ankiety), Urząd będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli na terenie Państwa posesji w kontekście posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) / przydomowej oczyszczalni ścieków / kanalizacji. Kontrola przeprowadzana będzie w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz.2519 i 2797, 1549, z 2023 r. poz.877 ) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej NR LVII/386/2023 w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania obowiązku w zakresie pozbywania się zabranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych - właściciele, których nieruchomości nie mają możliwości przyłączenia do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do:
 1. podpisania umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych, lub
 2. okazania rachunków, faktur Vat, paragonów, za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub odpowiednio osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobra – wykaz podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na wywóz i transport nieczystości znajduje się w tabeli na kolejnej stronie niniejszej informacji .
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) w sposób systematyczny, z częstotliwością niedopuszczającą do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, natomiast nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pozbywać się z częstotliwością uzależnioną od instrukcji eksploatacji oczyszczalni i objętości osadnika, jednak nie rzadziej niż raz na 24 miesiące – co wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej NR LVII/384/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.
 
Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować kontrolą, a następnie nałożeniem grzywny (na podstawie art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), bądź w razie konieczności również decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych – co skutkować będzie obciążeniem właścicieli nieruchomości znacznie wyższą opłatą w stosunku do obowiązującego cennika odbioru ścieków.
 
Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
 
Aktualnie zezwolenia na prowadzenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra posiadają następujące podmioty:
 
Lp.
Nazwa firmy
Adres
Tel. kontaktowy
1
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej
ul. Łąkowa 4
62-730 Dobra,
63 288 79 52
2
Usługi Asenizacyjne,
Mirosław Dec
Tymianek 21,
62-840 Koźminek
062 763 78 78
3
Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka
Kowale Pańskie  Kolonia 11a,
62-704 Kawęczyn
063 288 72 69
4
EKO-AD Usługi asenizacyjne
i wynajem kontenerów,
 Adam Dec
Tymianek 21,
62-840 Koźminek
725 260 579
5
WC SERWIS Sp. z o.o.
Ul. Szybowa 2,
41-808 Zabrze
032 278 45 31
6
Zakład Wielobranżowy –
Marek Buchnajzer
Tymianek 20,
62-840 Koźminek
062 763 71 81
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

Załączniki

 • Informacja dla Mieszkańców Gminy Dobra (PDF, 696.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-17 12:38:20 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-17
 • Ankieta (PDF, 426.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-17 13:11:55 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-17 | Ankieta - zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Dobra
 • Ankieta (DOCX, 43.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-17 13:14:15 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-17 | Ankieta - zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Dobra

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-17 12:04:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-17 12:04:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-17 13:14:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »