ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

uchwały Rady Miejskiej w Dobrej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-24
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
RO.0050.61.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-06
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej
Nr aktu prawnego
RO.0050.58.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czajków na kadencję 2024-2029
Nr aktu prawnego
RO.0050.16.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stawki na kadencję 2024-2029
Nr aktu prawnego
RO.0050.14.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mikulice na kadencję 2024-2029
Nr aktu prawnego
RO.0050.13.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Moczydła na kadencję 2024-2029
Nr aktu prawnego
RO.0050.12.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w roku 2024
Nr aktu prawnego
RO.0050.10.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2024 roku
Nr aktu prawnego
RO.0050.9.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra
Nr aktu prawnego
RO.0050.8.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXVIII/469/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji