ˆ

uchwały Rady Miejskiej w Dobrej oraz zarządzenia Burmistrza Dobrej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piekary w gminie Dobra na lata 2023-2028
Nr aktu prawnego
LVII/389/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie XXIX obchodów „Dni Dobrej” w roku 2023
Nr aktu prawnego
LVII/390/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2023-2025
Nr aktu prawnego
RO.0050.3.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Dobrej regulaminu postępowania z niechcianymi danymi osobowymi
Nr aktu prawnego
RO.0050.2.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra
Nr aktu prawnego
RO.0050.7.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie rozpatrzenia skargi p. A. W. na Burmistrza Dobrej
Nr aktu prawnego
LVI/379/22
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 24 listopada 2022 roku
Nr aktu prawnego
LVI/378/22
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVI/377/22
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra
Nr aktu prawnego
LVI/376/22
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, stosowanej do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół i przedszkoli
Nr aktu prawnego
LVI/375/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji