ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

zarządzenia Burmistrza Dobrej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług sąsiedzkich
Nr aktu prawnego
LXVIII/471/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-12-13
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie wymiaru czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Dobrej w 2024 roku
Nr aktu prawnego
RO.0050.69.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie w sprawie przedstawienia do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
Nr aktu prawnego
RO.0050.4.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-01-08
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie powołania i zasad działania zespołu do spraw konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Nr aktu prawnego
RO.0050.3.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-01-08
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Nr aktu prawnego
RO.0050.2.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-01-04
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazów obejmujących grunty rolne przeznaczone do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
RO.0050.1.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Dobra
Nr aktu prawnego
LXVII/465/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXVII/468/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrej na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXVII/467/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna)
Nr aktu prawnego
LXVII/466/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji