ˆ

uchwały Rady Miejskiej w Dobrej oraz zarządzenia Burmistrza Dobrej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w roku 2023
Nr aktu prawnego
RO.0050.5.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2023 roku
Nr aktu prawnego
RO.0050.4.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
RO.SO.0050.112.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej
Nr aktu prawnego
RO.0050.6.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobra na lata 2023-2025
Nr aktu prawnego
LVI/374/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023-2030
Nr aktu prawnego
LVI/382/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVI/383/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji