ˆ

uchwały Rady Miejskiej w Dobrej oraz zarządzenia Burmistrza Dobrej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Rzymsko, gm. Dobra
Nr aktu prawnego
RO.0050.40.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-08-11
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej rolnej położonej w obrębie Długa Wieś, gm. Dobra
Nr aktu prawnego
RO.0050.37.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
RO.0050.33.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrej
Nr aktu prawnego
RO.0050.20.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-04-07
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania na dostawę sprzętu komputerowego dla Gminy Dobra w ramach projektu grantowego „CYFROWA GMINA”
Nr aktu prawnego
RO.0050.24.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie raportu o stanie Gminy Dobra w roku 2022
Nr aktu prawnego
RO.0050.28.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2022 rok
Nr aktu prawnego
RO.0050.18.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-04-07
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
RO.0050.23.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra
Nr aktu prawnego
LVII/384/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LVII/386/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji