ˆ

uchwały Rady Miejskiej w Dobrej oraz zarządzenia Burmistrza Dobrej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie raportu o stanie Gminy Dobra w roku 2022
Nr aktu prawnego
RO.0050.28.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2022 rok
Nr aktu prawnego
RO.0050.18.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-04-07
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
RO.0050.23.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra
Nr aktu prawnego
LVII/384/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LVII/386/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piekary w gminie Dobra na lata 2023-2028
Nr aktu prawnego
LVII/389/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie XXIX obchodów „Dni Dobrej” w roku 2023
Nr aktu prawnego
LVII/390/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2023-2025
Nr aktu prawnego
RO.SO.0050.3.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Dobrej regulaminu postępowania z niechcianymi danymi osobowymi
Nr aktu prawnego
RO.0050.2.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
zarządzenia Burmistrza Dobrej
Tytuł aktu
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra
Nr aktu prawnego
RO.0050.7.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji