ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Najnowsze informacje Urzędu Miejskiego w Dobrej

Lista informacji

Postępowanie zakupowe nr 4/RPOZ/2024: „Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach.”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Miłkowicach zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane w ramach zadnia pn. „Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach.”
 
Pełna informacja - kliknij

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-29 21:34:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-29 21:34:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-29 21:34:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postępowanie zakupowe nr 3/RPOZ/2024: Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej.”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane w ramach zadnia pn.
„Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej.”
 
 
Pełna informacja - kliknij

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-29 21:12:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-29 21:12:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-29 21:12:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postępowanie zakupowe nr 2/RPOZ/2024: „Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej.”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane w ramach zadnia pn. „Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej.”
 
Pełna informacja - kliknij

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-29 13:57:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-29 13:57:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-29 13:57:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 21 lutego 2023 roku nr SKO-ZP-4160/284/2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-28 14:49:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-28 14:50:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-28 14:50:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
50 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o LXXI sesji Rady Miejskiej w Dobrej 29 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 9:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

RADA MIEJSKA W DOBREJ
 
Dobra, dnia 23 lutego 2024 roku

RO.0002.4.2024

ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 Statutu Gminy Dobra zwołuję LXXI sesję Rady Miejskiej w Dobrej, która odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 roku (czwartek)  o godz. 9:00 w sali kameralnej Centrum Kultury w Dobrej.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej w Dobrej
5. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej w Dobrej
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Sprawozdanie Burmistrza Dobrej z działalności międzysesyjnej oraz realizacji podjętych uchwał
8. Sprawy samorządu
9. Sprawozdanie z działalności Komendanta Policji wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Dobra w roku 2023
10. Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Gminy Dobra
11. Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobra w 2023 roku
13. Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
14. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej za 2023 r.
15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w tym zakresie
16. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej” – projekt nr LXXI/484/2024;
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś” – projekt nr LXXI/485/2024;
3) zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok  – projekt nr LXXI/486/2024;
4) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra na lata 2024-2030 – projekt nr LXXI/487/2024;
5) w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego w pasie drogi powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w miejscowości Ugory gmina Dobra – projekt nr LXXI/488/2024
17. Wolne wnioski i informacje
18. Zamknięcie obrad
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobrej
/-/ Tomasz Gil

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-28 09:40:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-28 09:40:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-28 10:08:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 26 lutego 2024 roku nr IGOŚR.6733.5.2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

IGOŚR.6733.5.2024_Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV, budowie linii kablowych SN-15kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej na terenie położonym w miejscowości Skęczniew, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jak o dz. nr 186/17, 187/10, 187/15, 438/73 (obręb Skęczniew).
 
Dobra, dnia 26 lutego 2024 roku
 
Burmistrz Dobrej                                                
Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
 
IGOŚR.6733.5.2024
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 997 ze zm.) Burmistrz Dobrej zawiadamia, że zgromadzony został materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV, budowie linii kablowych SN-15kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej na terenie położonym w miejscowości Skęczniew, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jak o dz. nr 186/17, 187/10, 187/15, 438/73 (obręb Skęczniew).
 
Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 26 lutego 2024 r. (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości wszystkie osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie organu przy pl. Wojska Polskiego 10, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
sprawę prowadzi:
kontakt tel.: 63 279 99 33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-26 23:26:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-26 23:31:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-26 23:31:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
79 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 21 lutego 2024 roku nr IGOŚR.6733.2.2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

IGOŚR.6733.2.2024_Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji w sprawie znak IGOŚR.6733.2.2024, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 5403P Dobra – Kolonia Piekary wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie położonym w miejscowości Dobra i Długa Wieś, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1731/1 (obręb Dobra) oraz dz. nr 76 (obręb Długa Wieś).
 
Dobra, dnia 21 lutego 2024 roku
 
Burmistrz Dobrej                                                
Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
 
IGOŚR.6733.2.2024
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Burmistrz Dobrej zawiadamia, że dnia 21 lutego 2024 r. została wydana decyzja, w sprawie znak IGOŚR.6733.2.2024, ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie drogi powiatowej nr 5403P Dobra – Kolonia Piekary wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie położonym w miejscowości Dobra i Długa Wieś, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1731/1 (obręb Dobra) oraz dz. nr 76 (obręb Długa Wieś).
 
Niniejszym publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 21 lutego 2024 r. (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Z pełną treścią decyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości obwieszczenia, w siedzibie organu przy pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
sprawę prowadzi:
kontakt tel.: 63 279 99 33
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-21 23:16:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-21 23:16:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 23:17:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stawki na kadencję 2024-2029

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-21 22:57:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-21 22:57:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 22:59:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mikulice na kadencję 2024-2029

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-21 22:04:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-21 22:04:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 22:24:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Moczydła na kadencję 2024-2029

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-21 21:27:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-21 21:27:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 22:20:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji