ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr informacji o środowisku Gminy Dobra

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-10-18
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi w miejscowości Skęczniew - Zborów”
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-10-13
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie obory dla bydła opasowego o maksymalnej obsadzie 374,4 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 14/5, 15/6, 16/2, 17/2 w miejscowości Linne gmina Dobra”.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-10-03
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 540/1, obręb Chrapczew, gmina Dobra”.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-08-28
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 13 budynków letniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 30/2, obręb Skęczniew, gmina Dobra”.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-07-20
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Dobrej z dnia 16 grudnia 2022 r. znak: IGOŚR.ROŚ.6220.10.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowia drogi wewnętrznej w miejscowości Rzymsko-Rzymsko BG, działka ewid. nr 13, obręb Rzymsko”
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-07-10
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Dostosowanie profilu podłużnego i przekroju poprzecznego rzek Kaczki i Trzemszy wraz z budowlami i kanałami łączącymi”, wnioskodawca Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole z siedzibą przy ul. Prusa 3, 61-600 Koło.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2023-06-30
Zakres przedmiotowy
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Dostosowaniu profilu podłużnego i przekroju poprzecznego rzek Kaczki i Trzemszy wraz z budowlami i kanałami łączącymi”
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-23
Zakres przedmiotowy
decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra, dz. ewid. nr 89/6”
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-06-23
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 5 budynków letniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 492, obręb Skęczniew, gmina Dobra”.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2023-06-21
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie obory dla bydła opasowego o maksymalnej obsadzie 374,4 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 14/5, 15/6, 16/2, 17/2 w miejscowości Linne gmina Dobra”.

Nawigacja między stronami listy informacji