ˆ

Rejestr informacji o środowisku Gminy Dobra

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-08-28
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 13 budynków letniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 30/2, obręb Skęczniew, gmina Dobra”.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-07-20
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Dobrej z dnia 16 grudnia 2022 r. znak: IGOŚR.ROŚ.6220.10.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowia drogi wewnętrznej w miejscowości Rzymsko-Rzymsko BG, działka ewid. nr 13, obręb Rzymsko”
Lp: 3
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2023-06-30
Zakres przedmiotowy
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Dostosowaniu profilu podłużnego i przekroju poprzecznego rzek Kaczki i Trzemszy wraz z budowlami i kanałami łączącymi”
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-23
Zakres przedmiotowy
decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra, dz. ewid. nr 89/6”
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-06-23
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 5 budynków letniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 492, obręb Skęczniew, gmina Dobra”.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-05-15
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 7 budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 186/18, obręb Skęczniew, gmina Dobra”.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-05-11
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi w miejscowości Skęczniew - Zborów”.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-05-11
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi w miejscowości Rzechta – Linne - Chrapczew”.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-05-10
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi gruntów: 22/1, 20/2 i 22/2 obręb Czajków, gmina Dobra”.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-26
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowie drogi w miejscowości Stawki” realizowanego na dz. ewid. nr 118 - obręb Stawki.

Nawigacja między stronami listy informacji