ˆ

Rejestr informacji o środowisku Gminy Dobra

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-17
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowie drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia, dz. ewid. nr 66, obręb Dąbrowica Kolonia”.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-10
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW, zlokalizowanej w obrębie Ugory, gmina Dobra wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą”.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-03
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „„Budowie drogi gminnej w miejscowości Mikulice-Stefanów, dz. ewid. nr 152 i 308 obręb Mikulice oraz dz. ewid. nr: 204, 102, 132 i 104 obręb Stefanów”
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-28
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Budowie do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 16/1, 16/2, 17 w obrębie Potworów w gminie Dobra”
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-02-09
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra, dz. ewid. nr 89/6”.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-08
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Budowie obiektu do prowadzenia działalności w zakresie rozbioru mięsa drobiowego, na działce oznaczonej nr ew. 235, obręb Długa Wieś, Gmina Dobra”
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-03
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 6 MW, na działkach nr 6, 379, 386 i 385 obręb Długa Wieś, w gminie Dobra, powiat turecki, województwo wielkopolskie"
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-02
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Przebudowie drogi wewnętrznej Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta, dz. ewid. nr 181, 540 obręb Rzechta; dz. ewid nr 90 obręb Wola Piekarska’; dz. ewid nr 1, 63 obręb Skęczniew”
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-31
Zakres przedmiotowy
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mikulice-Stefanów, dz. ewid. nr 152 i 308 obręb Mikulice oraz dz. ewid. nr: 204, 102, 132 i 104 obręb Stefanów.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-30
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Budowie drogi gminnej w miejscowości Miłkowice, dz. ewid. nr 543 i 429, obręb Miłkowice”

Nawigacja między stronami listy informacji