ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Dobra 513
Raport o stanie Gminy 1148
Statut Gminy 562
Rada Miejska 729
Portal Mieszkańca 0
Interpelacje i zapytania 866
formularze 736
Komisje Rady 919
Protokoły z Sesji 133
Skład Rady 464
Transmisje z obrad 0
Wykazy głosowań 5
Zawiadomienia o sesji 8694
Urząd Miejski 614
Kierownictwo 1398
Sprawozdania Burmistrza 85
Sprawozdania roczne 1953
Sprawozdania z działalności międzysesyjnej 44
Referaty i stanowiska 1356
RO 507
RSS 514
IGOŚR 501
FP 572
PSR 567
USC 480
GDK 785
Regulamin Organizacyjny 628
Rejestry i ewidencje 430
Jednostki organizacyjne 465
Biblioteka Publiczna w Dobrej 639
Centrum Kultury w Dobrej 283
MGOPS w Dobrej 384
Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach 312
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej 409
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej 860
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piekarach 562
Żłobek Samorządowy w Dobrej 357
Jednostki pomocnicze 392
Miasto-Osiedle Dobra 1157
Sołtysi i Rady Sołeckie 2489
Fundusz sołecki 923
GKRPA w Dobrej 529
Zespół Interdyscyplinarny 124
Ochotnicze Straże Pożarne 272
Zarząd Gminny ZOSP RP w Dobrej 2549
Jednostki OSP Gminy Dobra 3171
Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych 445

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP najnowsze informacje 1767
Tablica ogłoszeń 1479
Aktualności 22120
Kurendy 10785
Obwieszczenia 27956
Ogłoszenia o pracy 1669
Wyniki 863
Akty prawne 688
Dzienniki Urzędowe 349
uchwały Rady Miejskiej 10230
zarządzenia Burmistrza 6923
apele Rady Miejskiej 1467
oświadczenia Rady Miejskiej 1455
esesja.pl 0
Budżet i majątek 587
Budżet Gminy 2297
Mienie komunalne 91
Opinie RIO 2907
Plan finansowy Urzędu 176
Podatki i opłaty lokalne 1241
Pomoc publiczna 1164
Procedura 320
Skonsolidowany bilans 1293
Sprawozdania finansowe 3849
Sprawozdania Rb 1042
Sprawozdania z wykonania budżetu 926
WPF 673
Gospodarka nieruchomościami 403
Dzierżawa nieruchomości 2559
Komunalizacja 136
Przetargi 1076
Kultura 165
Instytucje kultury 555
Rejestr Instytucji Kultury 1157
Stowarzyszenia i organizacje kulturalne 367
Nieodpłatna pomoc prawna 403
Ochrona środowiska 607
Informacje o środowisku 8768
Baza OOŚ 0
Gospodarka odpadami 11075
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3018
Jakość wody 2933
Oczyszczalnie przydomowe i szamba 1209
Łowiectwo 1981
Organizacje pozarządowe 437
Konkursy i nabory 2080
Małe granty 1405
Program współpracy 2313
Sprawozdania 978
Wykaz organizacji 150
Oświadczenia majątkowe 3359
Programy, strategie, plany 403
Mienie komunalne 695
NGO 328
Ochrona środowiska 738
Oświata 1435
Sprawy społeczne 2316
Strategia rozwoju 4228
Zamówienia publiczne 91
Oświata 312
Realizacja zadań oświatowych 1572
Reforma oświaty 767
Rekrutacja do szkół i przedszkoli 668
Sprawozdania 752
Rejestr umów 345
Skargi, wnioski, petycje, lobbing 438
Petycje informacje 814
Petycje rejestr 735
Petycje zestawienie 894
Skargi i wnioski 305
Działalność lobbingowa 44
Wybory i referenda 444
Izby Rolnicze 1522
Referenda 435
Sejm i Senat RP 2236
Sołtysi i Rady Sołeckie 210
Wybory ławników 4554
Wybory samorządowe 1199
Zagospodarowanie przestrzenne 186
System Informacji Przestrzennej 0
Koncepcje 54
Ochrona zabytków 77
Miejscowy plan zagospodarowania 89
Rewitalizacja 420
Studium 616
Zamówienia publiczne 740
Asystent postępowania 0
Platforma e-Zamówienia 0
Plan postępowań 674
Zapytania ofertowe 443

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 47862
Mapa serwisu 232
Statystyki 247
« powrót do poprzedniej strony