ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Dobra 77
Raport o stanie Gminy 144
Statut Gminy 68
Rada Miejska 162
Portal Mieszkańca 0
Interpelacje i zapytania 18
formularze 27
Komisje Rady 175
Protokoły z Sesji 10
Skład Rady 52
Transmisje z obrad 0
Zawiadomienia o sesji 182
Urząd Miejski 115
Kierownictwo 103
Sprawozdania Burmistrza 3
Referaty i stanowiska 166
RO 49
RSS 40
IGOŚR 41
FP 51
PSR 46
USC 41
Regulamin Organizacyjny 55
Rejestry i ewidencje 48
Jednostki organizacyjne 97
Biblioteka Publiczna w Dobrej 77
Centrum Kultury w Dobrej 20
MGOPS w Dobrej 46
Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach 37
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej 32
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej 89
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piekarach 68
Żłobek Samorządowy w Dobrej 42
Jednostki pomocnicze 128
Miasto-Osiedle Dobra 61
Sołtysi i Rady Sołeckie 164
GKRPA w Dobrej 55
Zespół Interdyscyplinarny 15
Ochotnicze Straże Pożarne 78
Zarząd Gminny ZOSP RP w Dobrej 99
Jednostki OSP Gminy Dobra 243
Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych 46

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP najnowsze informacje 409
Tablica ogłoszeń 292
Aktualności 774
Kurendy 238
Obwieszczenia 992
Ogłoszenia o pracy 55
Akty prawne 133
uchwały Rady Miejskiej 954
zarządzenia Burmistrza 588
Dzienniki Urzędowe 54
Budżet i majątek 148
Budżet Gminy 112
Mienie komunalne 14
Opinie RIO 58
Plan finansowy Urzędu 36
Podatki i opłaty lokalne 94
Pomoc publiczna 62
Procedura 35
Sprawozdania finansowe 6
Sprawozdania z wykonania budżetu 6
WPF 122
Gospodarka nieruchomościami 30
Komunalizacja 6
Przetargi 70
Ochrona środowiska 147
Informacje o środowisku 634
Baza OOŚ 0
Gospodarka odpadami 771
Jakość wody 111
Organizacje pozarządowe 63
Konkursy i nabory 194
Małe granty 10
Program współpracy 78
Sprawozdania 21
Wykaz organizacji 35
Oświadczenia majątkowe 540
Programy, strategie, plany 94
Mienie komunalne 45
NGO 22
Ochrona środowiska 47
Oświata 55
Sprawy społeczne 248
Strategia rozwoju 238
Zamówienia publiczne 10
Oświata 48
Realizacja zadań oświatowych 42
Reforma oświaty 63
Rekrutacja do szkół i przedszkoli 114
Sprawozdania 35
Rejestr umów 42
Skargi, wnioski i petycje 54
System Informacji Przestrzennej 0
Zamówienia publiczne 98
Asystent postępowania 0
Plan postępowań 77

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2660
Mapa serwisu 16
Statystyki 22
« powrót do poprzedniej strony