ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Dobra 216
Raport o stanie Gminy 717
Statut Gminy 320
Rada Miejska 428
Portal Mieszkańca 0
Interpelacje i zapytania 52
formularze 299
Komisje Rady 549
Protokoły z Sesji 63
Skład Rady 227
Transmisje z obrad 0
Wykazy głosowań 5
Zawiadomienia o sesji 3398
Urząd Miejski 349
Kierownictwo 665
Sprawozdania Burmistrza 38
Sprawozdania roczne 751
Sprawozdania z działalności międzysesyjnej 12
Referaty i stanowiska 758
RO 290
RSS 276
IGOŚR 245
FP 308
PSR 308
USC 273
GDK 172
Regulamin Organizacyjny 324
Rejestry i ewidencje 237
Jednostki organizacyjne 234
Biblioteka Publiczna w Dobrej 337
Centrum Kultury w Dobrej 152
MGOPS w Dobrej 197
Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach 179
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej 234
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej 503
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piekarach 314
Żłobek Samorządowy w Dobrej 188
Jednostki pomocnicze 209
Miasto-Osiedle Dobra 420
Sołtysi i Rady Sołeckie 1225
Fundusz sołecki 247
GKRPA w Dobrej 297
Zespół Interdyscyplinarny 62
Ochotnicze Straże Pożarne 131
Zarząd Gminny ZOSP RP w Dobrej 1205
Jednostki OSP Gminy Dobra 1637
Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych 225

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP najnowsze informacje 1002
Tablica ogłoszeń 932
Aktualności 9957
Kurendy 4690
Obwieszczenia 11679
Ogłoszenia o pracy 1345
Wyniki 338
Akty prawne 303
uchwały Rady Miejskiej 3716
zarządzenia Burmistrza 2800
Dzienniki Urzędowe 167
Budżet i majątek 308
Budżet Gminy 895
Mienie komunalne 50
Opinie RIO 1381
Plan finansowy Urzędu 95
Podatki i opłaty lokalne 391
Pomoc publiczna 417
Procedura 164
Skonsolidowany bilans 603
Sprawozdania finansowe 1863
Sprawozdania Rb 282
Sprawozdania z wykonania budżetu 376
WPF 415
Gospodarka nieruchomościami 177
Dzierżawa nieruchomości 997
Komunalizacja 48
Przetargi 621
Kultura 10
Instytucje kultury 14
Rejestr Instytucji Kultury 35
Stowarzyszenia i organizacje kulturalne 21
Ochrona środowiska 321
Informacje o środowisku 4651
Baza OOŚ 0
Gospodarka odpadami 4834
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1433
Jakość wody 1023
Oczyszczalnie przydomowe i szamba 422
Łowiectwo 440
Organizacje pozarządowe 213
Konkursy i nabory 1009
Małe granty 559
Program współpracy 713
Sprawozdania 258
Wykaz organizacji 90
Oświadczenia majątkowe 2151
Programy, strategie, plany 204
Mienie komunalne 171
NGO 137
Ochrona środowiska 174
Oświata 284
Sprawy społeczne 1184
Strategia rozwoju 2196
Zamówienia publiczne 52
Oświata 142
Realizacja zadań oświatowych 241
Reforma oświaty 236
Rekrutacja do szkół i przedszkoli 415
Sprawozdania 208
Rejestr umów 150
Skargi, wnioski, petycje, lobbing 204
Petycje informacje 21
Petycje rejestr 7
Petycje zestawienie 8
Skargi i wnioski 4
Działalność lobbingowa 0
System Informacji Przestrzennej 0
Wybory i referenda 86
Izby Rolnicze 856
Referenda 121
Sejm i Senat RP 305
Wybory ławników 1984
Zamówienia publiczne 300
Asystent postępowania 0
Platforma e-Zamówienia 0
Plan postępowań 317

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 22703
Mapa serwisu 87
Statystyki 101
« powrót do poprzedniej strony