ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Dobra 772
Raport o stanie Gminy 1556
Statut Gminy 664
Rada Miejska 1084
Portal Mieszkańca 0
Interpelacje i zapytania 1680
formularze 761
Komisje Rady 1246
Protokoły z Sesji 237
Skład Rady 784
Transmisje z obrad 0
Wykazy głosowań 5
Zawiadomienia o sesji 11292
Urząd Miejski 977
Kierownictwo 1870
Sprawozdania Burmistrza 102
Sprawozdania roczne 2545
Sprawozdania z działalności międzysesyjnej 58
Referaty i stanowiska 1533
RO 592
RSS 594
IGOŚR 637
FP 637
PSR 647
USC 562
GDK 928
Regulamin Organizacyjny 750
Rejestry i ewidencje 506
Jednostki organizacyjne 683
Biblioteka Publiczna w Dobrej 741
Centrum Kultury w Dobrej 345
MGOPS w Dobrej 446
Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach 373
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej 487
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej 996
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piekarach 651
Żłobek Samorządowy w Dobrej 438
Jednostki pomocnicze 906
Miasto-Osiedle Dobra 1302
Sołtysi i Rady Sołeckie 3536
Fundusz sołecki 1027
GKRPA w Dobrej 618
Zespół Interdyscyplinarny 149
Ochotnicze Straże Pożarne 554
Zarząd Gminny ZOSP RP w Dobrej 3391
Jednostki OSP Gminy Dobra 3501
Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych 708

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BIP najnowsze informacje 2464
Tablica ogłoszeń 1989
Aktualności 28810
Kurendy 16631
Obwieszczenia 37215
Ogłoszenia o pracy 1880
Wyniki 1050
Dyrektorzy szkół 75
Zgromadzenia publiczne 198
Akty prawne 944
Dzienniki Urzędowe 425
uchwały Rady Miejskiej 16937
zarządzenia Burmistrza 8898
apele Rady Miejskiej 2635
oświadczenia Rady Miejskiej 2550
esesja.pl 0
Budżet i majątek 814
Budżet Gminy 2972
Mienie komunalne 123
Opinie RIO 4170
Plan finansowy Urzędu 202
Podatki i opłaty lokalne 1527
Pomoc publiczna 1333
Procedura 382
Skonsolidowany bilans 1532
Sprawozdania finansowe 5642
Sprawozdania Rb 1302
Sprawozdania z wykonania budżetu 989
WPF 856
Gospodarka nieruchomościami 688
Dzierżawa nieruchomości 3312
Komunalizacja 334
Przetargi 1274
Kultura 337
Instytucje kultury 608
Rejestr Instytucji Kultury 1416
Stowarzyszenia i organizacje kulturalne 464
Nieodpłatna pomoc prawna 784
Ochrona środowiska 831
Informacje o środowisku 10905
Baza OOŚ 0
Gospodarka odpadami 14175
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3802
Jakość wody 3821
Oczyszczalnie przydomowe i szamba 1508
Łowiectwo 2538
Organizacje pozarządowe 739
Konkursy i nabory 2534
Małe granty 1842
Program współpracy 3169
Sprawozdania 1072
Wykaz organizacji 179
Oświadczenia majątkowe 5768
Programy, strategie, plany 595
Mienie komunalne 762
NGO 419
Ochrona środowiska 808
Oświata 2024
Sprawy społeczne 2693
Strategia rozwoju 5237
Zamówienia publiczne 100
Oświata 498
Realizacja zadań oświatowych 2038
Reforma oświaty 856
Rekrutacja do szkół i przedszkoli 842
Sprawozdania 850
Rejestr umów 515
Skargi, wnioski, petycje, lobbing 666
Petycje informacje 904
Petycje rejestr 1166
Petycje zestawienie 1064
Skargi i wnioski 414
Działalność lobbingowa 74
Wybory i referenda 1168
Izby Rolnicze 1718
Parlament Europejski 484
Referenda 536
Sejm i Senat RP 2611
Sołtysi i Rady Sołeckie 1485
Wybory ławników 5809
Wybory samorządowe 5378
Zagospodarowanie przestrzenne 533
System Informacji Przestrzennej 0
Koncepcje 112
Ochrona zabytków 181
Miejscowy plan zagospodarowania 170
Plan ogólny 11
Rewitalizacja 628
Studium 874
Zamówienia publiczne 1101
Asystent postępowania 0
Platforma e-Zamówienia 0
Plan postępowań 887
Zapytania ofertowe 1441

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 61607
Mapa serwisu 573
Statystyki 526
« powrót do poprzedniej strony