ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

CZYSTE POWIETRZE - spotkanie informacyjne 27 marca 2023 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dobra, dnia 20 marca 2023 roku
 
Szanowni Państwo,
 
Burmistrz Dobrej serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w strażnicy OSP Mikulice.
 
Podczas spotkania będzie można  zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
 
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program pro-ekologiczny, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.
 
Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-21 22:19:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-21 22:19:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-21 22:27:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 20 marca 2023 roku nr IGOŚR.6733.4.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

IGOŚR.6733.4.2023_Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej na terenie położonym w miejscowości Miłkowice, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 429 i 543 (obręb Miłkowice).
 
Dobra, dnia 20 marca 2023 roku
 
Burmistrz Dobrej                                                
Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
 
IGOŚR.6733.4.2023
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) Burmistrz Dobrej zawiadamia, że na wniosek Gminy Dobra zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej na terenie położonym w miejscowości Miłkowice, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 429 i 543 (obręb Miłkowice).
 
Niniejszym publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 20.03.2023 r. (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości wszystkie osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie organu przy pl. Wojska Polskiego 10, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
sprawę prowadzi: Malwina Rosiak
kontakt tel.: 63 279 99 33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-20 16:18:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-20 16:18:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20 16:22:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 20 marca 2023 roku nr IGOŚR.6733.3.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

IGOŚR.6733.3.2023_Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej na terenie położonym w miejscowości Mikulice i Stefanów, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 152 i 308 (obręb Mikulice) oraz dz. nr 204, 102, 132, 104 (obręb Stefanów).
 
Dobra, dnia 20 marca 2023 roku
 
Burmistrz Dobrej                                                
Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
 
IGOŚR.6733.3.2023
 
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) Burmistrz Dobrej zawiadamia, że na wniosek Gminy Dobra zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej na terenie położonym w miejscowości Mikulice i Stefanów, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 152 i 308 (obręb Mikulice) oraz dz. nr 204, 102, 132, 104 (obręb Stefanów).
 
Niniejszym publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 20.03.2023 r. (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości wszystkie osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie organu przy pl. Wojska Polskiego 10, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
sprawę prowadzi: Malwina Rosiak
kontakt tel.: 63 279 99 33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-20 16:14:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-20 16:14:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20 16:17:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 17 marca 2023 roku nr IGOŚR.6220.2.2023.ZS

Akapit nr 1 - brak tytułu

IGOŚR.6220.2.2023.ZS_Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW, zlokalizowanej w obrębie Ugory, gmina Dobra wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą”.
 
Dobra, dnia 17 marca 2023 roku
 
Burmistrz Dobrej                                                
Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
 
IGOŚR.6220.2.2023.ZS
 
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 73 ust. 1,  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamiam, że w dniu 10.03.2023 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW, zlokalizowanej w obrębie Ugory, gmina Dobra wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą”.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Dobrej https://bip.dobra24.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz u sołtysa sołectwa Ugory i sołectwa Żeronice.
 
Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, pokój nr 7 w godzinach urzędowania, a także składać uwagi i wnioski w sprawie.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
sprawę prowadzi: Zbigniew Szymczak
kontakt tel.: 63 279 99 35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-20 08:59:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-20 08:59:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-20 09:13:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 17 marca 2023 roku nr IGOŚR.ROŚ.6220.17.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

IGOŚR.ROŚ.6220.17.2022_Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowie drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia, dz. ewid. nr 66, obręb Dąbrowica Kolonia”.
 
Dobra, dnia 17 marca 2023 roku
 
Burmistrz Dobrej                                                
Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
 
IGOŚR.ROŚ.6220.17.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 9, 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zwanej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) w nawiązaniu do wniosku Inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowie drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia, dz. ewid. nr 66, obręb Dąbrowica Kolonia” , Burmistrz Dobrej zawiadamia strony postępowania, że:
  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał w dniu 16 marca 2023 r. opinię znak: WOO-II.4220.5.2023.ZP.2 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie określił warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku wydał opinię sanitarną z dnia 11 stycznia 2023 r. znak: ON-NS.9011.7.4.2023 nie stwierdzającą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 17 stycznia 2023 r. znak: PO.ZZŚ.3.4901.4.2023.PP poinformował o braku w przedmiotowej sorawie podstaw do wydania opinii na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).
  4. Burmistrz Dobrej z chwilą doręczenia niniejszego obwieszczenia zgromadził kompletny materiał dowodowy umożlwiający wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia przewidziany w przepisach prawa i przystąpi do etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.     
  5. Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu. Jednocześnie informuję, że strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego oraz zgłoszonego żądania w formie pisemnej przesyłając uwagi bądź wnioski na adres Urzędu Miejskiego w Dobrej lub w formie ustnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu. Z czynności procesowej zostanie wówczas spisany stosowny protokół.
  6. Po upływie wyznaczonego terminu do zapoznania i wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego, Burmistrz Dobrej wyda żądaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia, dz. ewid. nr 66, obręb Dąbrowica Kolonia”.
Niniejszym publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 17.03.2023 r. (art. 49 § k.p.a.).
 
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
sprawę prowadzi: Zbigniew Szymczak
kontakt tel.: 63 279 99 35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-17 13:16:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-17 13:16:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-17 13:20:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 3 marca 2023 roku nr IGOŚR.ROŚ.6220.12.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

IGOŚR.ROŚ.6220.12.2022_Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Budowie drogi gminnej w miejscowości Mikulice-Stefanów, dz. ewid. nr 152 i 308 obręb Mikulice oraz dz. ewid. nr: 204, 102, 132 i 104 obręb Stefanów”
 
Dobra, dnia 3 marca 2023 r.
 
Burmistrz Dobrej                                                
Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
 
IGOŚR.ROŚ.6220.12.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000),
 
zawiadamiam
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi gminnej w miejscowości Mikulice-Stefanów, dz. ewid. nr 152 i 308 obręb Mikulice oraz dz. ewid. nr: 204, 102, 132 i 104 obręb Stefanów”. W postępowaniu bierze udział więcej niż 10 stron.
 
Zainteresowane strony tego postępowania mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w szczególności z decyzją, wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra,  pokój nr 7 w godzinach urzędowania.
 
Od powyższej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Dobrej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres lub w siedzibie tutejszego urzędu w terminie 14 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej na stronie internetowej https://bip.dobra24.pl.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
sprawę prowadzi: Zbigniew Szymczak
kontakt tel.: 63 279 99 35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świetochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-10 08:06:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-10 08:06:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-10 08:08:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
69 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 28 lutego 2023 roku nr IGOŚR.ROŚ.6220.14.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

IGOŚR.ROŚ.6220.14.2022_Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Budowie do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 16/1, 16/2, 17 w obrębie Potworów w gminie Dobra”
 
Dobra, dnia 28 lutego 2023 r.
 
Burmistrz Dobrej                                                
Pl. Wojska Polskiego 10, 62 - 730 Dobra
 
IGOŚR.ROŚ.6220.14.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000),
 
zawiadamiam
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 16/1, 16/2, 17 w obrębie Potworów w gminie Dobra”. W postępowaniu bierze udział więcej niż 10 stron.
 
Zainteresowane strony tego postępowania mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w szczególności z decyzją, wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra,  pokój nr 7 w godzinach urzędowania.
 
Od powyższej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Dobrej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres lub w siedzibie tutejszego urzędu w terminie 14 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
 
Dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej na stronie internetowej https://bip.dobra24.pl.
 
Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler
 
sprawę prowadzi: Zbigniew Szymczak
kontakt tel.: 63 279 99 35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Świętochowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-01 23:49:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-01 23:49:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-01 23:54:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z działalności Tadeusza Geblera - Burmistrza Dobrej w roku 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-28 22:28:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-28 22:28:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-28 22:37:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Koncert z okazji Dnia Kobiet! 11 marca 2023r. Hala Sportowa w Dobrej - Serdecznie zapraszamy!!!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-28 22:21:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-28 22:21:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-28 22:23:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na VII Pielgrzymkę Sołtysów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-28 22:15:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-28 22:15:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-28 22:15:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji